Mobil kullanıcıların karar verme şekilleri, yani müşterilerin ürünlerinizi ne zaman aradığı, nerede aradığı ve aramak için başvurdukları yöntemler oldukça büyük değişikliklere uğradı. Mobil kullanıcı davranışları açık bir şekilde farklılaştı. Akıllı cihazlar, tüketiciye arama ve bulma açısından yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda markanızla iletişim kurmak için de türlü fırsatlar sunuyor.

mobil kullanıcı davranışları

Örneğin bilgisayar ve tabletlerin en çok akşam saatlerinde ve evde kullanıldığı gözlemlendi. Buna rağmen, mobil veri kullanımı, hareket halinde, çalışma saatlerinde ya da evde gerçekleşmesinden ayrı olarak, bir günlük süreye daha eşit bir şekilde dağılmıştır ve daha yoğun bir bağlam içinde geçerlidir. Aslına bakacak olursak, mobil kullanım genel olarak hareket halindeyken kullanımla bağdaştırılsa da, Nielsen çalışması, yapılan mobil aramaların %68’ini, kullanıcının evinde yaptığını tahmin etmektedir. Ayrıca, farklı sektör ve işletme türlerinin de dahil edildiği 300’den fazla çalışma, mobil arama ağı reklamlarındaki tıklamaların %88’inin organik olan tıklamalara ek olacak şekilde gerçekleştiğini bizlere göstermektedir. Belirli bazı sektörlerde bu rakam %97’ye kadar da çıkabilmektedir.

Firmalar mobil ortamda var olan fırsatlardan bahsederken genel olarak bağlam tarafında sunulan fırsatlardan bahsederler. Müşterilerin sizi aradığı bazı özel durumları ifade eden bu bağlamın daha doğru anlaşılması, pazarlama iletinizin daha hedefe kilitli, başarılı ve anlamlı olmasını sağlar.

Fiyat Şeffaflığı Sorunu

Mobil cihaz kullanıcılarının karar verme biçimini etkileyen diğer bir konu da fiyattır. Fiyat şeffaflığı günümüz perakende pazarında oldukça önemli bir konudur.

Akıllı telefonların mağazalarda kullanılması, reel piyasada faaliyet gösteren mağazaları sonradan çevrimiçi ya da mobil kullanım aracılığıyla satın alınabilecek ürünler için birer showroom’a çeviren, ürünün mağazalarda incelenip daha sonra İnternet üzerinde satın alınması demek olan showrooming kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bu durumdan etkilenmeyen bir satıcı neredeyse yoktur.

Birçok işletme showrooming’in, işletmeler için bir tehdit oluşturduğundan korksa bile, perakendeci firmalar showrooming’e yeni bir fırsat olarak yaklaşmalılar.