Pazar araştırmacısı App Annie’nin yeni raporuna göre, mobil uygulama pazarının % 270 oranında büyüyerek 2015 yılında 70 milyar dolar iken 2020 yılında 189 milyar dolara çıkması bekleniyor.

mobil uygulama pazari

Uygulamalarda harcanan süre 2014’ten 2016’ya % 114 oranında arttı. 2020’de oyunlar uygulama mağazası gelirlerinin yüzde 55’ini oluşturacak. Alışveriş ve ulaşımda harcanan zamanın üç kat artması beklendiğinden, diğer kategoriler de hızlı bir şekilde büyüyecek.

Raporda, “Bugün, uygulama yayıncıları sadece birkaç oyun stüdyosu, medya ve eğlence şirketi değil aynı zamanda bankalar, perakendeciler, havayolları, yolculuk paylaşım hizmetleri ve devlet kurumları olmak üzere her sektörden oluşuyor” dedi. “Mobil uygulama ekonomisinin olağanüstü büyümesinden tümüyle yararlanmak için yayıncılar; ürün lansmanı, performans hedefleri, uluslararası genişleme ve portföy yönetimi gibi çeşitli iş senaryolarını planlarken gelecek pazar fırsatlarını öngörmek zorundalar.”

2020 yılına kadar uygulama içi reklamcılık ve uygulama mağazası gelirleri tek başlarına 2015 yılı toplamını aşacak. Her iki kategoride de güçlü bir artış göreceksiniz, ancak uygulama içi reklamcılık, uygulama mağazaları gelirlerini geride bırakması ve pazar payının yüzde 58’den yüzde 62’ye yükselmesi bekleniyor. Bu büyümeyi yönlendiren başlıca iki etken, uygulamalarda harcanan zamanın (ki son iki yılda iki katına çıktı) çarpıcı şekilde artması ve akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının 2020’de 6.2 milyara çıkacak olmasıydı.

Oyun uygulamaları yayıncıları gelirlerin büyük kısmını almaya devam ederken, gelirlerdeki payları 2015’te yüzde 34 iken (20 milyar dolar), 2020 yılında ise yüzde 45’e (85 milyar dolar) ulaşacak.

2015 yılının sonuna gelindiğinde, Asya Pasifik, gelir bakımından Amerika’dan daha çok büyüdü; bu büyümenin büyük bir kısmı Çin’den kaynaklanıyor. 2020 yılına kadar Asya, mobil uygulama yayıncılarına 85 milyar doların fazlasını sunacak. Bununla birlikte, ABD pazarının büyuk bölümü yüksek reklam oranları ve daha fazla gelir sunuyor. Bu, yayıncılara aktarılan uygulama mağazası gelirinin daha yüksek bir yüzdesi ile birleştiğinde, ABD pazarının yayıncıların en geniş ve en büyük pazarı olacağı anlamına geliyor.