ComScore’un hazırladığı “The US Mobile App Report” isimli çalışmada Amerikalıların toplamda dijital medya için harcadıkları zamanın önceki yıla göre %24 arttığı görülmüş ve bunda %52’lik bir artışla mobil uygulama kullanımının etkili olduğu görülmüş. Rapora bakılırsa mobil cihazlarda medya tüketim alışkanlığının büyük çoğunluğu mobil uygulamalar tarafından yönlendiriliyor. Akıllı telefonlarda mobil uygulama kullanımı %88’ken tarayıcı kullanımı %12. Tabletlerde mobil uygulama kullanımı %82’ken tarayıcı kullanımı %18. Akıllı telefonlarda mobil uygulama kullanımının tablete göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Amerikalı akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse üçte biri, ayda en az bir mobil uygulama indiriyor. Facebook, farklı kitlelerin hemen hepsinde izleyici büyüklüğü ve geçirilen zaman açısından birinci mobil uygulama olmuştur.

Yaş gruplarına göre en çok tercih edilen mobil uygulamalar

Yaş gruplarına göre en çok tercih edilen mobil uygulamalar

18-24 yaş kullanıcıların mobil uygulamada zaman geçirme paylarına göre ilk 5 mobil uygulama Facebook, Pandora Radio, Instagram, YouTube, Snapchat.

25-34 yaş kullanıcıların mobil uygulamada zaman geçirme paylarına göre ilk 5 mobil uygulama Facebook, Pandora Radio, YouTube, Instagram, Netflix.

35-54 yaş kullanıcıların mobil uygulamada zaman geçirme paylarına göre ilk 5 mobil uygulama Facebook, Pandora Radio, Facebook Messenger, YouTube,  Netflix.

55 ve üzeri yaş kullanıcıların mobil uygulamada zaman geçirme paylarına göre ilk 5 mobil uygulama Facebook, Facebook Messenger, Pandora Radio, YouTube, Yahoo Mail.

Bu rapordan da anlaşıldığı gibi mobil uygulamaların ilerleyen dönemlerde daha fazla önem kazanacağı kolayca söylenebilir. Daha fazla zaman kaybetmeden, firmaların mobil pazarlama stratejisi geliştirmeleri gerekiyor.  Ülkemizde bu şekilde bir çalışmanın yapılması firmalar ve markalar için yararlı olacaktır ve yeni stratejiler geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.