Küçük bir işletme için mobil bir uygulamaya sahip olmak harika bir fikirdir. Küçük işletmelerin mobil uygulama kullanımının kapsamını ve etkisini anlamak için Clutch, 355 ABD’li küçük işletme sahiplerini ve yöneticilerini araştırdı. Şu an için küçük işletmelerin yarısından azı bir mobil uygulamaya sahipse de, süreç mobil uygulamaların KOBİ’ler için sıradan bir iş aracı olmasına doğru hızla ilerliyor.

Yapılan araştırmaya göre küçük işletmelerin % 42’si bir mobil uygulama geliştirmiş durumda. Bu sayının 2017 sonuna kadar % 67’ye çıkması bekleniyor. Küçük işletmelerin yaklaşık olarak yarısı (% 49), mobil uygulama geliştirme ve yatırımını desteklemek için şirket içi kaynaklarını ayırıyor.

Bu araştırma; dört ana konuyu inceliyor:

  1. Kimlerin Mobil Uygulamaları Var?
  2. Mobil Uygulama Oluşturma Nedenleri: Müşteri Hizmetleri ve Yatırım Getirisi
  3. Demografik Faktörler: Şirket Yönetiminin Yaş Ortalaması ve Şirket Boyutu
  4. Uygulamaları Oluşturmak İçin Kullanılan Kaynaklar

kobiler icin mobil uygulama

Kimlerin Mobil Uygulamaları Var?

Mobil uygulamalara sahip küçük işletmelerin miktarı, önümüzdeki yıl çok büyük bir sıçrayış gösterecek. Şu anda, küçük işletmelerin % 42’si bir mobil uygulama sahip durumda. Bununla birlikte, KOBİ’lerin üçte ikisi (% 67) 2017 yılının sonuna kadar bir uygulama geliştirmeyi planlıyor ve yıl boyunca % 50 oranında bir artış marjı bekleniyor. 2016 Mobil Uygulama Anketi, KOBİ’lerin % 54’ünün gelecekte bir mobil uygulama oluşturmayacağı veya bu konuda emin olmadığının göstergesiydi. Bunu, bu yılın verileriyle karşılaştırırsak: Bu yıl yapılan anketteki KOBİ’lerin yalnızca % 35’i, 2017 yılının sonuna kadar bir mobil uygulamaya sahip olmayı planlanmıyor.

Mobil Uygulama Oluşturma Nedenleri: Müşteri Hizmetleri ve Yatırım Getirisi

Küçük işletmeler basit bir nedenden ötürü mobil uygulamaları benimsemek için yarışıyorlar: işlerini iyileştirmek için. Sektör uzmanlarının verilerine ve girdilerine dayanarak, mobil uygulamaların iş geliştirmeyi kolaylaştırmalarının nedeni; müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve yatırım getirisi sağlamaktır.

Müşteri Hizmetlerini Geliştirmek İçin Bir Araç Olarak Mobil Uygulamalar

9magnets’in Proje Yöneticisi ve Kurucu Kurucusu Cameron Banga’ya göre, mobil uygulama pazarına giren artan miktarda küçük işletme, uygulama kullanıcıları için değer yaratma konusundaki artan kaygıyı tetikleyen bir değişimin bir ürünüdür. “İnsanlar, işletmenizin bir uygulaması var diye o uygulamayı indirmezler. Bence bu işletmeler, bir uygulamaya sahip olmanın satışları artırmadığını keşfediyor ancak mobil cihazlardaki müşteri hizmetleri deneyimi kesinlikle müşteri memnuniyetini artıyor.

KOBİ’lerin Tutarlı Yatırım Getirisini Üreten Favori Özellikleri

Küçük işletmeler için en değerli iki mobil uygulama özelliği sosyal entegrasyon ve mobil ödemedir. “Sosyal medya ve mobil ödeme özelliklerinin yatırım getirisini ölçmek çok kolay. KOBİ’ler, mobil uygulamayla kaç yeni hayranının veya takipçisinin olduğunu izleyebilir ve orada yaptıkları harcamaları takip edebilir. Mobil ödeme için, yatırım getirisini hesaplamak da aynı derecede kolaydır. Küçük işletmeler, uygulamalarında ne kadar gelir akışı olduğunu doğrudan görebilir.
– Andrew Gazdecki, Bizness Apps

Demografik Faktörler ve Mobil Uygulama Oluşturma Oranları

İşletmeleri iyileştirme çabaları, KOBİ’lerin mobil uygulamalar oluşturmaya karar vermesinin nedeni olabilir, bununla birlikte, bir uygulama oluşturup oluşturmamaları kısmen şirketin boyutu ve sahibinin yaşı gibi demografik faktörlere bağlı.

Şirket büyüklüğü

Daha fazla çalışanı bulunan küçük işletmeler, mobil uygulamaya sahip olma konusunda daha istekliler. Özellikle, 10’dan az çalışanı bulunan KOBİ’lerin % 85’i bir mobil uygulamaya sahip değilken, 10’dan fazla çalışanı bulunan KOBİ’lerin yarısından çoğu bir mobil uygulamaya sahip.

Şirketin Sahibinin Yaşı

Genç sahiplerin bulunduğu küçük işletmelerin, daha yaşlı olanlara nazaran bir uygulama sahibi olma olasılıkları daha yüksektir. 45 yaşın altındakilerde % 52 iken, 45 yaşın üzerindeki şirket sahiplerinin mobil uygulamaya sahip olma oranı % 26’dır.

Mobil Uygulamalar için Kullanılan Kaynaklar: Uzmanların Düşünceleri

Küçük işletmelerin bir mobil uygulama oluşturma ihtimalini belirleyen bir diğer faktör, geliştirme sürecine yardımcı olacak kaynaktır. KOBİ’lerin yaklaşık yarısı (% 49), mobil uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için kurum içi kaynakları kullanıyor. Bununla birlikte, freelancer (% 47), tasarım / geliştirme ajansı (% 43) veya uygulama oluşturucu yazılımı (% 40) aynı derecede popüler. Bu da KOBİ’lerin mobil uygulama yaparken büyük çoğunlukla yardım almadıklarını gösteriyor.

Aslında birçok küçük işletme, endüstri uzmanlarının lehte göründüğü bir kombinasyon olan mobil uygulama geliştirme ve yatırım planlarını yönlendirmek için iç ve dış kaynak karışımını kullanmaktadır. İç ve dış kaynaklardan oluşan bir karışımın neden en iyi sonucu verdiğine ilişkin çeşitli nedenler vardır. Özellikle, iş hakkında bilgisi olan şirket içi bir ekip ve en son mobil eğilimler hakkında donanımlı bir dış ekibin uzmanlığı ile hazırlanan bir uygulamanın başarısı kesinlikle çok daha fazla olacaktır.

İkisinin karışımı en uygun seçenektir. Bu kombinasyon, müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek için en iyisini ortaya çıkarır çünkü dış kaynaklar pazarın ihtiyaçları konusunda uzman olmayabilir.
– Dmitry Pukhtin, TouchInstinct

 

*Anket Hakkında

Clutch, 355 küçük işletme sahibi ve yöneticisi ile 2017’de Dijital Pazarlama Araştırması kapsamında mobil uygulamalarla ilgili mevcut kullanımları ve gelecek planları hakkında bu anketi yapmıştır.

Anket yapılan işletmelerin % 42’sinin 10’dan az çalışanı var. % 50’sinin yıllık geliri 1 milyon doların altında.